Newsletter
Dodaj do newslettera
Zaloguj się

XIII FORUM SPÓŁDZIELCZOŚCI

10 – 12 września 2015
Augustów

MLECZARSKIEJ

Wpływ Funduszy Unijnych na Rozwój Polskiego Mleczarstwa, Andrzej Babuchowski Radca Minister w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej

Sektor przetwórstwa mleka jest jednym z najważniejszych obszarów przetwórstwa rolno - spożywczego w Polsce, ze względu na skalę produkcji oraz stopień powiązania z podstawową produkcja rolną. Z tego też względu, przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej był on wspierany różnymi programami krajowymi i unijnymi. Od roku 2002, w Polsce funkcjonowały trzy programy pomocowe nakierowane m.in. na przetwórstwo produktów rolnych w tym mleka. Były to programy:

  1. Specjalny Przedakcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD) w latach 2002-2004.
  2. Sektorowy Pogram Operacyjny (SPO) w latach 2005-2006.
  3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2007-2013 Faktyczny okres ich realizacji był dłuższy o 2 lata, co wynikało z reguł ich funkcjonowania.

Działanie 1 programu SAPARD – „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych” dotyczyło przemysłu spożywczego i miało na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości produkowanej żywności. W tym czasie w Polsce istniało 405 zakładów mleczarskich, z których tylko 55 spełniało standardy unijne. W wyniku inwestycji, przeprowadzonych w ramach Programu SAPARD, sektor mleczarski w bardzo dużym stopniu został przygotowany do akcesji Polski do UE. Większość zakładów uzyskała status umożliwiający im produkcję na rynku UE. Jednak w okresie trwania Programu nie wszystkie potrzeby sektora zostały zrealizowane, dlatego kontynuację dostosowań sektora do warunków UE miał zapewnić kolejny program pomocowy Sektorowy Program Operacyjny (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w ramach Działania 1.5. „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”. Program ten w mniejszym stopniu, niż Program SAPARD bazował na dostosowaniu sektora mleczarskiego do wymogów UE, a w większym stopniu odpowiadał na konieczność rozwoju produkcji szeregu asortymentów produktów, zwłaszcza wysoko przetworzonych, odpowiadających rosnącym potrzebom konsumentów oraz konieczności inwestowania w nowe innowacyjne technologie i działania marketingowe, w tym tworzenie produktów markowych. W latach 2007-2013, był realizowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Programie tym, w ramach Osi 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego” było Działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” wspierające inwestycje w przemyśle spożywczym, w tym i mleczarskim. Nacisk został położony na działania związane z modernizacją zakładów przemysłowych. Instrumenty wsparcia były skierowane na dalszą poprawę konkurencyjności przemysłu spożywczego, w szczególności w odniesieniu do mikro i małych przedsiębiorstw. Natomiast w odróżnieniu od Programu SAPARD, ze wsparcia zostały wyłączone zakłady duże. Inwestycje poczynione przez zakłady mleczarskie przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności polskiego sektora mlecznego poprzez koncentrację produkcji – liczba zakładów spadła z 405 do 181, polepszenia jakości i standaryzacji produkcji. Ponieważ w omawianym okresie konsumpcja wyrobów mlecznych na osobę, we wszystkich asortymentach utrzymała się mniej więcej na jednakowym poziomie, a nastąpił wzrost ilości skupowanego mleka z 7586 do 10259 mln l, tak więc prawie 20% procent produkcji mleczarskiej musiało być eksportowane. Jednocześnie tak duży wzrost produkcji mleka uzyskany został przy niewielkim spadku liczby krów z 2,8 do 2,4 mln sztuk i dużym przyroście ich mleczności z 3982 do 5520 l/rok.

Powyższy materiał pochodzi z wydanictwa konferencyjnego XIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej i stanowi własność intelektualną autora. Kopiowanie, przedruk lub inne wykorzystywanie wymaga zgody autora.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Close